Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình
  • CSSX: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng
    Huyện An Dương , TP Hải Phòng

  • Call Us: 096 999 0779 / 0961 733 156 / 0986 925 999
    KonG.dv@anbinhck.com / toshiyuki.hayashi@anbinhck.com (日本語) / hoa.tt@anbinhck.com

Sản phẩm
Liên hệ
CSSX: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng, Huyện An Dương , TP Hải Phòng
096 999 0779 / 0961 733 156
KonG.dv@anbinhck.com
Tranminh.kd@anbinhck.com