Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình
  • CSSX: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng
    Huyện An Dương , TP Hải Phòng

  • Call Us: 096 999 0779 / 0961 733 156 / 0986 925 999
    KonG.dv@anbinhck.com / toshiyuki.hayashi@anbinhck.com (日本語) / hoa.tt@anbinhck.com

Tích hợp công nghệ số vào quá trình hoạt động kinh doanh của An Bình


Dưới tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - An Bình dần nâng cao chất lượng chuyển đổi số. Đây là xu hướng tất yếu, vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Những sự thay đổi to lớn về năng suất lao động, nhu cầu, tâm lý, thói quen của người dùng và các mô hình sản xuất, kinh doanh mới đang được hình thành cho thấy vai trò và tác động to lớn của chuyển đổi số đến đời sống xã hội và mọi ngành nghề hiện nay.

An Bình đang liên kết để phát triển hơn nữa trong công cuộc chuyển đổi số 

Các cán bộ công nhân viên tiếp cận thêm nhiều kiến thức về chuyển đổi số doanh nghiệp

Các cán bộ công nhân viên tiếp cận thêm nhiều kiến thức về chuyển đổi số doanh nghiệp

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp là quá trình thay đổi mang tính chiến lược của một doanh nghiệp. Vì thế, không đơn giản là sử dụng một phương pháp, một mô hình là đã thành công, mà An Bình cần một quá trình thực hiện có kế hoạch với mục tiêu rõ ràng.

Với tinh thần đổi mới của An Bình hiện nay thì việc số hóa toàn diện là giải pháp không thể thiếu cho doanh nghiệp, đặc biệt là với chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ trong những năm gần đây, các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị về tinh thần và tài chính, tạo nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số trong tương lai. Các nhà lãnh đạo, quản lý cần nâng cao chuyên môn về chuyển đổi số để đưa ra các quyết định thay đổi và đầu tư đúng đắn cho doanh nghiệp.

 


Bài liên quan