Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình
  • CSSX: Thôn Phạm Dùng, Xã An Hồng
    Huyện An Dương , TP Hải Phòng

  • Call Us: 096 999 0779 / 0961 733 156 / 0986 925 999
    KonG.dv@anbinhck.com / toshiyuki.hayashi@anbinhck.com (日本語) / hoa.tt@anbinhck.com

Chính Thức bổ nhiệm Mr Hayashi - Giám Đốc Điều Hành Công ty An Bình


Từ ngày 03/06/2023

Mr Hayashi chính thức được bổ nhiệm vị trí Giám Đốc Điều Hành tại An Bình

Ông Hayashi và TGĐ- Chủ tịch hội đồng quản trị Mr Kông trong lễ bổ nhiệm

Ông Hayashi sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt công ty đến với những mục tiêu lớn hơn nhằm mang đến giải pháp tốt nhất cho khách hàng và từng bước trở thành nhà gia công cơ khí hàng đầu Việt Nam

Ông Hayashi và TGĐ- Chủ tịch hội đồng quản trị Mr Kông trong lễ bổ nhiệm

Ông Hayashi và Ban lãnh đạo công ty An Bình trong lễ bổ nhiệm

Các công nhân viên An Bình trong ngày nhậm chức của Mr Hayashi


Bài liên quan