Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình
  • Địa chỉ: Thôn Câu Hạ, xã Quang Trung
    Huyện An Lão, TP Hải Phòng

  • CSSX: Thôn Song Mai, Xã An Hồng
    Huyện An Dương , TP Hải Phòng

  • Call Us: 096 999 0779 / 0987 475 228
    KonG.dv@anbinhck.com / Yen.ph@anbinhck.com

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN BÌNH

CSSX: Thôn Song Mai, Xã An Hồng, Huyện An Dương , TP Hải Phòng
Trụ sở: Thôn Câu Hạ, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng
096 999 0779 / 0987 475 228
(0225) 3771213 ( Ext : 108), (0225)3291 886
KonG.dv@anbinhck.com/ Yen.ph@anbinhck.com