Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình
  • Địa chỉ: Thôn Câu Hạ, xã Quang Trung
    Huyện An Lão, TP Hải Phòng

  • CSSX: Km 11, Quốc lộ 5 cũ , xã Tân Tiến
    Huyện An Dương , TP Hải Phòng

  • Call Us: 096 999 0779 / 0987 475 228
    KonG.dv@anbinhck.com / Yen.ph@anbinhck.com

Ngành cơ khí và cơ hội 8.100 việc làm mới mỗi năm


Hiện nay Ngành cơ khí và cơ hội 8.100 việc làm mới mỗi năm, chiếm trung bình khoảng 49% tổng nhu cầu việc làm tại TP.HCM.

Trong giai đoạn 2016-2020 đến năm 2025, nhu cầu nhân lực tại TP.HCM dự báo mỗi năm có tới 270.000 chỗ làm việc (trong đó có 130.000 chỗ làm việc mới). Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm 85%, nhu cầu nhân lực có trình độ trung cấp chiếm tỉ lệ cao nhất 33%, sơ cấp nghề và công nhân kỹ thuật chiếm 18%, trình độ CĐ chiếm 15%, trình độ ĐH chiếm 17%, trên ĐH chiếm 2%.

Phân tích xu hướng nhu cầu nhân lực TP.HCM theo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM đưa ra dự báo nhu cầu nhân lực tại TP.HCM.

Quy hoạch phát triển Ngành cơ khí đến năm 2020 được phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2020 đạt trình độ công nghệ tương đương các nước hàng đầu trong khu vực. Có thể xuất khẩu 40% – 45% giá trị sản lượng hàng năm, đáp ứng trên 80% nhu cầu trang bị sản phẩm cao cấp và dịch vụ cơ khí cho các tỉnh phía Nam.

Ngành cơ khí tập trung phát triển các chuyên Ngành cơ khí công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn, giảm thiểu sản phẩm cơ khí gia công đơn thuần.

Các nhóm Ngành cơ khí được ưu tiên: Cơ khí khuôn mẫu, máy móc thiết bị điện, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp – lâm nghiệp – thủy sản và công nghiệp chế biến.

Các nhóm Ngành cơ khí được khuyến khích: Sản xuất dụng cụ gia đình, sản xuất máy công cụ, sản xuất máy động lực, sản xuất dụng cụ y tế, quang học, đồng hồ.

Hiện TP.HCM có khoảng 1.500 doanh nghiệp hoạt động trong Ngành cơ khí, tổng số lao động đang làm việc khoảng 57.000 lao động. Dự báo nhu cầu chỗ việc làm trống bình quân hàng năm của ngành cơ khí khoảng 8.100 người và chiếm khoảng 3% tổng nhu cầu nhân lực thành phố.

Nhu cầu nhân lực qua đào tạo chiếm khoảng 90,25%. Trong đó nhu cầu nhân lực trình độ sơ cấp và không bằng Ngành cơ khí chiếm 11,77%. Trung cấp chiếm khoảng 49,72%, CĐ chiếm khoảng 18,63%, ĐH chiếm tới 8% và nhu cầu trình độ trên ĐH chiếm 2,14%.

Trên đây là một vài thông tin về Ngành cơ khí và cơ hội 8.100 việc làm mới mỗi năm cho công nhân ngành cơ khí.


Bài liên quan